Måleri


Naturen väcker känslor, ger mig ro, får mig att andas och ger tid till eftertanke. Därför använder jag ofta naturen som bildspråk för att uttrycka känslor och stämningar i mina målningar.

©2023 Mia Idar

Log in with your credentials

Forgot your details?